REGULAMIN SKLEPU WARRIOR-LABS.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego WARRIOR LABS prowadzonego pod adresem www.warrior-labs.pl

1.2. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osobą fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Składając zamówienie Klient za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu uzyskując unikalny numer zamówienia – i zawiera umowę kupna-sprzedaży na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez warrior-labs.pl

1.4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych warrior-labs.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb warrior-labs.pl i nie są udostępniane innym podmiotom nie mającym powiązania z procesem realizacji zamówień (np. firma obsługująca zamówienie, firmy kurierskie, Poczta Polska itp.). Klient może żądać od warrior-labs.pl uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przez zgłoszenie na adres kontaktowy właściciela widoczny na dole strony. Warrior Labs ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta.

2. ZAMÓWIENIA

2.1. Warrior Labs zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

2.2. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami nie będą realizowane.

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok – przez stronę internetową www.warrior-labs.pl oraz mailowo.

2.4. Otrzymany produkt może różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu. Wynika to z faktu częstych zmian wzorów i rodzajów opakowań. W przypadku gratisów do produktów głównych zastrzegamy prawo do zamiany na produkt gratisowy podobny lub nieco inny w podobnej wartości. Gratisy nie są objęte umową kupna – sprzedaży i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

3. TRANSPORT , PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI

3.1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty oraz w przypadku wysyłek zagranicznych – pocztą.

3.2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24h do 72h. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

3.3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

3.4. Warrior Labs nie odpowiada bezpośrednio za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Staramy się jednak interweniować w takich sytuacjach aby klient otrzymał przesyłkę najszybciej jak to możliwe.

3.5.Wszelkich informacji o statusie realizacji zamówienia udzielamy mailowo pod adresem sklep[at]warrior-labs.pl

3.6. Możliwe są następujące formy płatności do wyboru przez Klienta:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru. Warrior-labs.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
b) Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

3.7. Przy formie płatności „przelew”, prosimy o poinformowanie o wykonaniu przelewu oraz wysłaniu potwierdzenia w celu szybszej weryfikacji zamówienia.

3.8. Koszt przesyłki pokrywa zamawiający. Koszt wysyłki jest obliczany przez system automatycznie dla każdego zamówienia na podstawie produktów dodanych do koszyka i wyświetlany klientowi przed jego złożeniem.

3.9. Wybór wysyłki za pobraniem jako formy dostawy wraz z rozliczeniem oznacza świadomość klienta o przygotowaniu kwoty równej wartości zamówienia widocznej w potwierdzeniu. Klient jest zobowiązany do przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty.

4. REKLAMACJE I ZWROTY

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego wysyłkowo towaru, konsument ma prawo jego zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania (tzn. nie był otwierany, wypróbowywany, nie jest uszkodzony). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym poinformowaniu Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep Warrior-labs.pl nie zwraca kosztów dostawy oraz zwrotu zamówionych produktów. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.

4.2. Przy wyborze opcji płatności „za pobraniem” jeśli paczka została wysłana (status został zmieniony na „wysłane”) w przypadku rezygnacji Klient jest zobowiązany pokryć podwójną wartość kosztów wysyłki na konto Sklepu Warrior-labs.pl ( wysyłka + zwrot ) w terminie 7 dni od odebrania zwrotu pod rygorem wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku zwrotu paczek opłaconych (np. gdy kurier kilkukrotnie nie zastał klienta), Warrior-labs.pl oferuje możliwość ponownego nadania przesyłki po pokryciu kosztów wysyłki.

4.3. Powinno się ZAWSZE sprawdzać zawartość paczki przy kurierze, nawet jeśli paczka nie wygląda na uszkodzoną. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane szybciej i sprawniej w sytuacji odbioru / sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek spisania protokołu w przypadku stwierdzenia przez klienta nieprawidłowości czy uszkodzeń.

4.4. W przypadku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w każdym przypadku, gdy dane (opis i dane produktu) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Klient w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do operatora Sklepu Warrior-labs.pl

4.5. W przypadku pomyłki z naszej strony istnieje możliwość wymiany produktu. Produkt nie może być rozpieczętowany. Przesyłkę należy nadać kurierem (tylko i wyłącznie) w swoim zakresie na adres nadawcy (prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysyłką).

5. PROMOCJE
5.1.Wszystkie promocje organizowane przez stronę www.warrior-labs.pl mają charakter tymczasowy.

5.2. Promowane produkty są pełnowartościowe, w nienaruszonym stanie, są one rekomendowane przez Warrior Labs a cena ma zachęcić do wypróbowania tych produktów.

6. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

6.1. Zespół Warrior-labs.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

6.2. Ceny widoczne na stronie są cenami detalicznymi.

6.3. Warrior-labs.pl nie odpowiada za różnice w przepisach prawa w poszczególnych krajach UE oraz pozostałych do których klient zamawia produkty. Prosimy o sprawdzenie czy w danym kraju oferowane produkty nie są zabronione lub ich obrót nie jest reglamentowany (dotyczy zwłaszcza Norwegii i Irlandii). Warrior-labs.pl nie pokrywa opłat celnych związanych z wysyłką produktów poza obszar celny UE.

6.4. Zabrania się kopiowania, materiałów, zdjęć znajdujących się na naszych stronach internetowych. Warrior-labs.pl informuje, iż zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych każda osoba, która przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

6.5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Warrior-labs.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.